MOLTES DE LES COSES QUE ES PODEN COMPTAR NO COMPTEN. MOLTES DE LES COSES QUE NO ES PODEN COMPTAR SÓN LES QUE COMPTEN
Albert Einstein
MAI DEIXIS QUE QUELCOM IMPORTANT ESDEVINGUI URGENT
Eliyahu M. Goldratt
CAP EMPRESA POT SER MILLOR O PITJOR QUE LES PERSONES QUE LA INTEGREN
Kaoru Ishikawa

SOM AUDITORS DE COMPTES
CONSULTORS

EL NOSTRE PROJECTE ESTÀ ORIENTAT

A OFERIR UN SERVEI DE QUALITAT

EN L’ AMBIT DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

I OFERIR LA MÀXIMA COL·LABORACIÓ EN PROCESSOS DE MILLORA PERMANENT

Qui Som

Patricia Daura

Directora

Auditora inscrita al ROAC.

Especialitats: treballs d’Auditoria de Comptes i Assurance. La Patricia té més de 20 anys d’experiència treballant en auditoria i assessorament d’empreses, col·laborant amb diferents despatxos i organitzacions, així com impartint docència en diferents centres. “Em considero bona comunicadora i proactiva en les meves actuacions”.

Xavi Llopart

Fundador

Auditor inscrito en el ROAC.

Catedràtic d’Organització d’Empreses (CEU-UB)

Especialitats: Consultoria de Gestió, Advisory i gestió de recursos humans. Més de 40 anys dedicat a la consultoria empresarial, en temes relacionats amb la formació i projectes corporatius, “estic acostumat a empatitzar amb les empreses i els seus objectius aconseguint el màxim benefici, no necessàriament econòmic, i obtenint resultats positius en totes les intervencions”.

Que Fem

Ens hem ESPECIALITZAT en realitzar actuacions multidisciplinaris en diferents àmbits:
  • Step1-ca
  • Step2-ca
  • Step3-ca

Auditoria de comptes. Com a membres exercents inscrits en el ROAC, realitzem treballs relacionats amb l’auditoria. Acompanyem de manera amable a les empreses en el procés de revisió dels seus comptes anuals.

Consultoria empresarial en diferents camps de generació de valor afegit dins de l’activitat empresarial.

Valoració d’empreses en operacions entre socis, fusions i adquisicions, aportacions no dineràries, entre altres.

Due diligence en processos de compra i venta empresarial.

Recursos humans. Selecció, formació, plans de carrera, retribució i coaching.

Actuacions pericials en tots els àmbits econòmics que afecten a les organitzacions.

Assessorem en treballs d’Advisory en què tenim una gran experiència després dels anys d’activitat desenvolupats tenint sempre present l’objectiu de donar un SERVEI DE QUALITAT i acompanyar les organitzacions en processos de vida o situacions de creixement o adequació al mercat.

Formació in Company adaptada totalment a les necessitats de l’organització.

Projectes corporatius. Estratègies en projectes solidaris, de cooperació i desenvolupament de col·lectivitats desfavorides.

La nostra formació “in company” la realitzem a les nostres instal·lacions de Segura (Savallà de Comtat, Tarragona) on, en reduïts grups ajudem a millorar a les persones, els seus coneixements, les seves habilitats i la seva actuació enfront qualsevol circumstància empresarial que se’ls pugui presentar.

Col•laboradors

Angela Mantas

Graduada en Comptabilitat i Fiscalitat
Màster en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
Premi extraordinari de Màster

Xavier López

Diplomat en Ciències Empresarials

Bea Pérez

Psicòloga
Màster en Direcció d’Empreses

Estibaliz Baniandrés

Auditora de Comptes

Marta Oms

Auditora de Comptes

Alex Llopart

Consultor en Màrqueting Digital