Step2-ca

Consultoria empresarial en diferents camps de generació de valor afegit dins de l’activitat empresarial.

Valoració d’empreses en operacions entre socis, fusions i adquisicions, aportacions no dineràries, entre altres.

Due diligence en processos de compra i venta empresarial.

Recursos humans. Selecció, formació, plans de carrera, retribució i coaching.

Actuacions pericials en tots els àmbits econòmics que afecten a les organitzacions.

Assessorem en treballs d’Advisory en què tenim una gran experiència després dels anys d’activitat desenvolupats tenint sempre present l’objectiu de donar un SERVEI DE QUALITAT i acompanyar les organitzacions en processos de vida o situacions de creixement o adequació al mercat.