Process

Manages Process

04
ag.

Step1-ca

Auditoria de comptes. Com a membres exercents inscrits en el ROAC, realitzem treballs relacionats amb l’auditoria. Acompanyem de manera amable a les empreses en el procés de revisió dels...

Leer Más
03
ag.

Step2-ca

Consultoria empresarial en diferents camps de generació de valor afegit dins de l’activitat empresarial. Valoració d’empreses en operacions entre socis, fusions i adquisicions, aportacions no dineràries, entre altres. Due...

Leer Más
02
ag.

Step3-ca

Formació in Company adaptada totalment a les necessitats de l’organització. Projectes corporatius. Estratègies en projectes solidaris, de cooperació i desenvolupament de col·lectivitats desfavorides. La nostra formació “in company” la...

Leer Más