Step1-ca

Auditoria de comptes. Com a membres exercents inscrits en el ROAC, realitzem treballs relacionats amb l’auditoria. Acompanyem de manera amable a les empreses en el procés de revisió dels seus comptes anuals.